Основен Бизнес Как да изчислим оперативната печалба в бизнеса

Как да изчислим оперативната печалба в бизнеса

Вашият Хороскоп За Утре

Собствениците на фирми могат да изчислят една от трите мерки за рентабилност: брутна печалба, нетна печалба и оперативна печалба.Оперативната печалба ви казва колко пари изчиствате от основния си бизнес и каква е ситуацията с вашите парични потоци.Преминаване към раздел


Пол Кругман преподава икономика и общество Пол Кругман преподава икономика и общество

Носителят на Нобелова награда Пол Кругман ви учи на икономическите теории, които движат историята, политиката и помагат да обясните света около вас.

Научете повече

Какво представлява оперативната печалба?

Оперативната печалба е мярка за печалбата, получена от текущите основни бизнес операции на компанията, с изключение на намаленията на лихвите и данъците.

слънце луна асцендент комбинирано четене
 • Оперативната печалба представлява това, което остава след като приспаднете преките и непреки разходи от приходите от продажби.
 • Оперативната печалба се различава от брутната печалба (понякога наричана брутен доход или брутна печалба) и нетна печалба (нетен доход или нетна печалба). Но маржът на оперативната печалба е свързан и може да се изчисли от тях.

Каква е разликата между оперативната печалба и EBIT?

Оперативната печалба понякога се нарича Печалба преди лихви и данъци или EBIT.Но това важи само за компания, която няма приходи от източници извън основната си дейност за производство и продажба на стока или услуга. Неоперативните приходи включват такива неща като доходи от дивиденти, капиталови печалби от инвестиции, печалби от чуждестранна валута и отписвания на активи.

Формула за оперативна печалба

Формулата за изчисляване на оперативната печалба е следната:

Приходи - преки разходи - непреки разходи = оперативна печалбаобаждане и отговор в африканската музика

Друг начин да се изрази това:

Приходи - оперативни разходи = оперативна печалба

Ето няколко примера за това как да се изчисли оперативната печалба от отчет за доходите .

Отчетът за доходите на компания А разкрива следното:

Постъпления : 2,3 милиарда долара
Оперативни разходи :

 • Разходи за продадени стоки: 982,7 милиона долара
 • Оперативни разходи: 115,7 милиона долара
 • Амортизация и амортизация: $ 42 милиона

Оперативният доход на компания А се изчислява по следния начин:

$ 2 300 000 000 - $ 982 700 000 - $ 115 700 000 - $ 42 000 000 = $ 1 159 600 000

какъв е лунен знак

Оперативната печалба на компания А е 1,16 млрд. Долара. Това е преди лихвите, спечелени от инвестиции и всички данъци да бъдат платени на правителството.

Ето още един пример. Отчетът за приходите на компания Б показва следното:

Общи приходи : 1 милион долара
Оперативни разходи :

 • Разходи за продадени стоки: 500 000 $
 • Оперативни разходи: $ 300 000
 • Амортизация и амортизация: $ 150 000

Оперативната печалба на компания Б се изчислява по следния начин:

$ 1 000 000 - 500 000 $ - 300 000 $ - 50 000 $ = 150 000 $

Пол Кругман преподава икономика и общество Даян фон Фюрстенберг преподава Изграждане на модна марка Боб Удуърд преподава разследваща журналистика Марк Джейкъбс преподава моден дизайн

Оперативна печалба спрямо брутна печалба спрямо нетна печалба

Оперативната печалба се различава от брутната и нетната печалба. Но може да се извлече от тях и обратно. Ето три формули, които показват връзката между трите показателя за рентабилност:

 • Оперативна печалба = брутна печалба - оперативни разходи - амортизация - амортизация
 • Оперативна печалба = нетна печалба + разходи за лихви + данъци

В зависимост от степента на неоперативни фактори, оперативната печалба може да се различава значително от нетната печалба, особено по време на периоди на икономически катаклизми, смущения в индустрията, промени в корпоративната или управленската структура или съществуването на големи дългови натоварвания.

как да създадете план за есе

Възможно е оперативната печалба на компанията да надвиши нейната нетна печалба (или дори нетна загуба). Дружеството може да избере да наблегне на своята оперативна печалба над нетния си доход; хитър инвеститор или конкурент ще обърне внимание и на двете в контекста.

Защо трябва да разбирате вашата оперативна печалба?

Познаването на вашата оперативна печалба означава, че разбирате паричния си поток за всичко останало: заплати, наем, пътуване, суровини и енергия.

Показва ви колко пари печелите, преди да трябва да платите за неща, които са извън вашия контрол, като плащания на лихви и данъци.

 • Оперативната печалба ви позволява да видите колко добре контролирате разходите. Сравненията през годината предоставят тенденции за ценова стратегия, разходи за труд и цени на суровините.
 • Оперативната печалба също така дава на инвеститорите бърза снимка на ежедневното управление на компанията и изборите, които те правят. С течение на времето оперативната печалба създава линия на тенденция, която предлага поглед върху гъвкавостта и отзивчивостта на ръководството за промяна, както и потенциална траектория за перспективите на компанията.
 • Сравняването на оперативната печалба на компании в даден отрасъл може да помогне на инвеститора да прецени дали дадена компания се представя по-добре или по-зле от своите конкуренти и при равни равнища как нейното управление измерва като последица.

Оперативната печалба е полезна за генериране на друга ключова мярка за рентабилността на компанията: нейният оперативен марж.

MasterClass

Предложено за вас

Онлайн класове, преподавани от най-големите умове в света. Разширете знанията си в тези категории.

Пол Кругман

Преподава икономика и общество

Научете повече Даян фон Фюрстенберг

Преподава изграждане на модна марка

опипвайки себе си за първи път
Научете повече Боб Удуърд

Преподава разследваща журналистика

Научете повече Марк Джейкъбс

Преподава моден дизайн

Научете повече

Искате ли да научите повече за икономиката и бизнеса?

Да се ​​научиш да мислиш като икономист отнема време и практика. За носителя на Нобелова награда Пол Кругман икономиката не е набор от отговори - това е начин за разбиране на света. В MasterClass по икономика и общество на Пол Кругман той говори за принципите, които оформят политически и социални проблеми, включително достъп до здравеопазване, данъчен дебат, глобализация и политическа поляризация.

Искате ли да научите повече за икономиката? Годишното членство в MasterClass предоставя ексклузивни видео уроци от майстори икономисти и стратези, като Пол Кругман.


Калория Калкулатор