Основен Блог Трансформационно лидерство: Как да вдъхновите и мотивирате екипа си

Трансформационно лидерство: Как да вдъхновите и мотивирате екипа си

Когато се подготвяте да ръководите екип, трябва да го направите адаптирайте своя стил на лидерство, за да отговаря на нуждите на вашата група . Не всеки екип работи по един и същи начин и ще реагира по различен начин на всеки лидерски подход.

Ако вашият екип търси енергичен лидер със страст да подкрепя своите служители, те ще ви оценят, като използвате подхода на трансформационното лидерство.Тази концепция за трансформационно лидерство разчита на мениджър, който се грижи дълбоко за успеха на екипа и неговите отделни членове. Ако смятате, че вашият екип би реагирал добре на лидер, който ясно очертава стъпките и общите цели на проекта и помага на екипа по пътя, тогава тази стратегия за лидерство ще работи добре за вас.

Основите на трансформационното лидерство

Коренът на трансформационния стил на лидерство е страст и вдъхновяваща мотивация. Отговорното лице се нуждае от дълбока връзка с проекта и вдъхновение, за да го направи и да го направи добре. Лидерът внася своята енергия и искра в проекта, който, когато е направен ефективно, вдъхновява и екипа.

Експертът по лидерство започва проекта сам. Те вършат цялата тежка работа, като решават как ще бъде изпълнен проектът, какви стъпки трябва да бъдат предприети и кой каква роля ще изпълнява. На срещата при откриването на проекта те излагат основите, които вече са направили, за да може екипът лесно да следва и изпълнява визията си.След като задачите са раздадени, лидерът по трансформация не се задоволява да седи и да остави екипа да наблюдава себе си и да върши работата сам. Те активно участват в процеса, като вдъхновяват хората, насърчават успеха и помагат на членовете, когато е възможно.

Те имат много практичен лидерски подход, но когато се направи правилно, това не се чувства като микромениджмънт. Вместо това, това дава право на членовете да знаят, че са наистина обгрижвани и подкрепяни от своя мениджър.

Те имат шеф, който е достъпен и желае да се намеси; те не трябва да се страхуват да не бъдат възприети като глупави или зле екипирани, ако се обърнат към лидера с въпроси.Не всеки екип първоначално ще бъде развълнуван от този тип теория за лидерство. Те могат да завъртят очи, когато мениджърът влезе в първоначалната среща с цялата тази страст и вълнение; те дори могат да видят това като неискрено.

най-добрият език за програмиране за изучаване за разработка на игри

Въпреки това, името трансформационен лидер идва от способността на лидера да трансформира членовете на екипа си. Макар че първоначално може да не споделят искрата и страстта, тези лидери насърчават членовете да променят начина, по който виждат проекта и успешната трансформация настъпва, когато инвестират себе си в работата си по същия начин, както прави техният лидер.

Това е ясен пример за силата на воденето чрез пример. Лидерите създават страст в рамките на групата, като с гордост споделят своите в публични и частни аспекти на проекта.

Как да приложим трансформационно лидерство в офиса

Този стил на лидерство работи много добре, когато екипът е в период на обучение или преход. Ако управлявате група от стажанти или нови служители, те вероятно ще оценят практическия подход към лидерството.

как да разберете стила си

Този стил насърчава въпроси и искане за съдействие, което ще бъде полезно за група, която все още се запознава с процесите на една компания. Даването на конкретни инструкции и организирана структура на техните роли ще им помогне да се обучават за работата си, докато са на работа.

Този стил може да не работи добре с група опитни експерти. Някой, който е свикнал да управлява собственото си време и да работи сам, няма да се радва някой да му казва какво точно да прави и да гледа през рамо, за да го държи за ръка.

С този тип група е най-добре да ги уведомите каква е задачата, за какво отговарят, и след това да ги оставите да работят самостоятелно. Нека правят това, което умеят най-добре.

Ако смятате, че този стил ще работи добре с групата, с която работите в момента, ето няколко съвета как да бъдете модел за подражание и да приложите потока на тези работни взаимоотношения във вашия офис.

  • Направете много от работата на краката. Преди първоначалната си среща трябва да очертаете и организирате проекта в стъпки, контролни точки и цели. Разделете задачите между групата, като индивидуализирате кой ще изпълни всяка задача най-добре и дайте ясни инструкции за всяка задача, така че членът на екипа да знае как искате да завърши всяка част от проекта.
  • Дайте много ясни инструкции. Когато разпределяте работата, напишете инструкции, които членовете на екипа да следват, докато работят по своята част от проекта. Ако не са запознати с конкретния работен процес на тази компания, те могат да използват тази възможност като опит за обучение, за да могат да бъдат по-самостоятелни в бъдеще. Въпреки че е важно да сте на разположение за въпроси, колкото по-ясно излагате инструкциите, толкова по-малко време ще трябва да отделите за подпомагане и поправяне на грешки, дължащи се на неправилна комуникация по-късно.
  • Провеждайте срещи за проверка, за да оцените напредъка. След първата среща не оставяйте членовете на групата да тичат свободно, за да работят сами. Организирайте индивидуални или групови срещи на важни контролни точки, за да можете да оцените напредъка на екипа и да изчистите объркването, което може да има членовете. Ако хората са зад или напред, където трябва да бъдат според времевата линия, коригирайте бъдещите цели, за да се приспособят към промяната в темпото.
  • Бъдете достъпни за въпроси. Ако кажете, че насърчавате въпроси, имайте предвид. Когато някой се обърне към вас с въпрос, бъдете готови да приемете този въпрос, за да бъде насърчен да се обърне към вас за помощ в бъдеще. Ако не сте на разположение веднага да помогнете, благодарете им, че дойдоха при вас, и им уведомете, че сте по средата на нещо и ще дойдете да им помогнете веднага щом сте на разположение. Най-добрата практика е да им дадете точна времева рамка, така че да знаят дали просто да изчакат или да започнат да работят върху нещо друго, за да прекарат времето.
  • Дайте помощ, но не микроуправлявайте. Въпреки че този стил разчита на това, че сте на разположение да помагате, вие искате членовете на екипа сами да завършат аспектите на работата, с която се чувстват комфортно. Оставете ги да бъдат автономни, когато са в състояние, за да могат да изпитат интелектуална стимулация, в противен случай ще бъдете напълно претоварени, ако се опитате да наблюдавате напредъка на всеки член на екипа на всяка стъпка от пътя. Това е групов проект с причина; няма нужда да се опитвате да го направите сами чрез тях.
  • Определете грешките като учебен опит. Ако работите с група, която е нова в индустрията, несъмнено ще има клопки, препятствия и грешки, направени по пътя. Не позволявайте на членовете на вашия екип да се паникьосват, когато объркат; правенето на грешки е част от ученето и израстването. Нека се учат и се връщат от грешките си. Тези малки провали в крайна сметка ще ги направят по-завършени и устойчиви служители.
  • Отдайте чест на целия екип за успешно свършената работа. Когато някой отговаря за екип, обичайно е похвалите и благодарностите да отиват на ръководителя на проекта. Важно е обаче да отдадете дължимото на трудолюбивите членове на екипа, които направиха успеха възможен.

Намиране на вашия стил на лидерство

Рядко някой черпи само от една лидерска школа. Ефективното лидерство идва от някой, който се съобразява с нуждите на екипа и адаптира стила си, за да отговори на тези нужди.

Трансформационното лидерство може да работи добре във вашия офис или може да се наложи да се адаптирате, за да паснете на екипа си там, където е. Ако измисляте своя стил на лидерство, WBD е тук, за да ви помогне! Ние можем да ви помогнем по пътя към разработването на стил, който отговаря на нуждите на вашата група.

Интересни Статии